Sweden - The edible country

Book your cooking kit for your use of the table.
If you have booked your place at the open table through Visit Sweden, you can choose the level of your experience here!

Note that if you do not choose any level for your booking, you’ve only booked a seat at the table. Then you have to bring everything by yourself, including field kitchen and utilities for cooking and eating. You also have to bring all ingredients and forage the right species on your own.

Our goal is to give you a full experience of Swedish nature, outdoor cooking and foraging. So we suggest that you choose our “Base experience”. The “Base experience” includes a warm welcome at arrival, a short foraging trip, prepared outdoor kitchen and laid table, and all ingredients that you need to cook the food.

If you want, you can also add “Guided support in the outdoor kitchen”, this is a perfect add on if you’re not so used to outdoor cooking.

If you want to pick all ingredients by yourself, shop your groceries at the small shops or a store in the small city of Höör, following our shopping list and instructions, you should choose the “By myself-experience”. Note that you need to book at least this level in order to get menus, utilities, and an outdoor kitchen to cook in.

Fill in our form below and we’ll send you an invoice and a link for card payment in Stripe.

Om du har bokat din plats vid det öppna bordet genom Visit Sweden, kan du välja din nivå på upplevelsen här!

Notera att om du inte väljer någon nivå för din bokning, så har du enbart bokat en plats vid bordet. Då måste du ta med allt själv, inklusive fältkök och utrustning för matlagning och måltid. Du måste också handla de råvaror som behövs samt hitta och plocka alla växter som är tänkta att ingå i måltiden.

Vårt mål är att ge dig en helhetsupplevelse av svensk natur, matlagning utomhus och råvarusafari, så vi föreslår att du väljer ”Basupplevelsen”. ”Basupplevelsen” inkluderar ett varmt välkomnande vid ankomst, en kort råvarusafari, ett förberett uteköket och dukat bord och alla ingredienser som du behöver för att laga måltiden.

Om du vill kan du också lägga till ”Guidad matlagning”, det perfekt tillval om du inte är så van vid utomhusmatlagning.

Om du vill plocka alla växter på egen hand, handla alla småsaker du behöver ha för att laga mat, hos gårdsbutiker eller affärer inne i Höör enligt vår shoppinglista och instruktion, välj ”På egen hand”-upplevelsen.

Notera att du måste välja minst denna upplevelsenivå om du vill ha menyförslag, utrustning och ett utekök färdigt att laga mat i.

Fyll i vårt formulär nedan så skickar vi en faktura och en länk för kortbetalning via Stripe.

Please note

You need to be prepared for an outdoor stay, remember to check the weather report and adjust your clothes after the report.

To arrive to the table (and to pick your ingredients) you have to walk in the nature, so be prepared with good shoes and outdoor clothes!

Activity type

Cooking

Duration

Lunch cooking takes around 3 hours including foraging

Booking in advance

Booking is possible one week before the event

Difficulty level

Easy

Notera

Du behöver vara förberedd för utomhusaktiviteter, kom ihåg att kontrollera vädret och anpassa dina kläder därefter.

För att komma till bordet (och för att kunna plocka ingredienser) måste du vandra i naturen, så var förberedd med bra skor och utomhuskläder!

Typ av aktivitet

Matlagning

Längd

Lunchmatlagningen tar cirka 3 timmar inkl en kortare safaritur

Förbokning

Bokning kan göras en vecka för eventet

Svårighetsnivå

Lätt

EDIBLE COUNTRY TABLE IN SKÅNE. PHOTO JONAS ELTES & VICTOR FALK, SKÅNE

Pin It on Pinterest